18/01 : Briefschrijfavond

Gevangenis betekent isolatie. Help deze isolatie mee te doorbreken! Tijdens de volkskeuken op vrijdag 18 januari gaan we weer brieven schrijven naar anti-fascistische en anarchistische gevangenen! Deze avond zullen er in ’t assez postkaarten en enveloppes beschikbaar zijn om jouw boodschap op te sturen naar de gevangenen in kwestie. De avond zelf zal er een woordje uitleg gegeven worden over de gevangenen (en zal er ook meer info te vinden zijn hierrond), en zal er ook nog extra informatie rond gevangenissen en gevangenschap te vinden zijn.  Jij bezorgt jouw kaartje en/of brief aan de persoon die zich zal kenbaar maken tijdens de avond zelf, en die persoon zorgt ervoor dat deze op de post gaat!

Tijdens de volkskeuken, dus ’t assez opent de deuren gewoon om 18u30, vegan eten om 19u00! Brieven schrijven kan heel de avond!