Zwarte Vlag

Het Zwarte Vlag collectief organiseert al enkele jaren op regelmatige basis info- en discussieavonden in ’t Assez, voornamelijk op maandag. Hun komende activiteiten in ’t Assez worden aangekondigd onder “Evenementen”.

Een korte voorstellingstekst door het collectief zelf :

Zwarte Vlag Collectief ontstond vanuit een fundamentele onvrede met deze wereld van autoriteit en geld. De normale gang van zaken, de leegte en technologisering van sociale relaties, de voortschrijdende milieuverwoesting, de onderdrukking en het vagevuur van de arbeid doen ons walgen. Om ons heen lijken vooral apathie en escapisme te regeren. Een vrijheidslievend mens zou er haast moedeloos van worden.

En toch… we kunnen niet stilzitten. Iets totaal anders dan deze verstikkende realiteit moet mogelijk zijn. Kleine en grotere uitbarstingen van revolte hier en elders doen ons goesting krijgen om ook zelf de zoektocht naar de vrijheid aan te vangen.

Zwarte Vlag Collectief wil niets meer dan momenten en gelegenheden creëren waar ideeën uitgewisseld en kritieken aangescherpt kunnen worden, waar anarchisten en anti-autoritaire rebellen elkaar kunnen ontmoeten en discussiëren.

Maar we willen niet zomaar wat palaveren. Wat betekenen woorden immers zonder daden, zonder concrete praktijk? Het zouden meningen worden, steriele ideeën. Onze ideeën willen niet in een vacuüm bestaan, maar gelinkt zijn aan de concrete realiteit en de strijd tegen de onderdrukking van het leven.